Vulcan Owners Club Belgium

VRA chapter

Huis reglement

Huishoudelijke Reglementen


 

V.Z.W  Vulcan Owners Club Belgium.


 

De vocb heeft er alle belang bij, dat alle ritten die zij organiseren, in de eerste plaats veilig, vlot en aangenaam verlopen. Om deze doelstelling na te streven zijn er huishoudelijke reglementen samengesteld. Deze moeten door iedereen in acht genomen worden. Het bestuur kan, uit veiligheidsoverweging, een sanctie opleggen, aan betrokken personen die deze reglementen naast zich neerleggen of overtreden

                         


 • De regiohoofden organiseren de clubritten van het motorseizoen, in samenspraak met het bestuur. 
 • De officiële clubritten, vermeld als « VOCB Rit » zijn alleen toegankelijk voor Vulcanrijders.
 • De regiohoofden zullen steeds aan de kop van de groep rijden, en herkenbaar zijn door een fluorecerende veiligheidsvest (groen of oranje), dit geld ook voor de laatste motorrijder.
 • Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze gewijzigd worden, en zal er een plaatsvervanger aangeduid worden, om aan de kop te rijden.
 • Elke motorrijder moet in het bezit zijn van zijn geldige documenten.
 • Elke motorrijder in de groep moet zich houden aan de geldende verkeersregels.
 • De verzamel en vertrekuren worden strikt nageleefd, alleen in bijzondere gevallen zal men een afwijking toestaan vb.na tel contact.
 • Vóór de rit van start gaat, zal er een korte briefing gehouden worden over het verloop van de rit, vb: aantal km’s, stopplaatsen e.a.
 • Zorg steeds dat uw tank gevuld is, als ge aan het verzamelpunt aankomt.
 • Wij rijden steeds in verband (baksteen gewijs) en houd voldoende afstand met uw voorganger ( +6m ).
 • Alleen in uitzonderlijke gevallen rijden wij achter elkaar, vb slechte baanvak of smalle wegen.
 • Bij het uitvallen van een motor in de groep, moet de volgende motor zo snel mogelijk terug aansluiten, om alzo het gat dichten.
 • Bij een grote groep (+25 motors ), zullen er meer mensen een veiligheidsvest dragen, dit om de veiligheid in de groep te bevorderen.
 • Bij grote groepen ( + 25 motors ) maken wij gebruik van wegkapiteins, zij zijn ook herkenbaar aan de veiligheidsvesten met opschrift » Wegkapitein », zij alleen mogen de wegen afzetten. Houd er rekening mee dat ze u tijdens de rit meermalen voorbijrijden, dus geef ze voorrang. Wegkapiteins worden aangeduid door het bestuur bij het vertrek van de rit.
 • Bij eventuele pech, zal de groep de benadeelde verder helpen in de mate van het mogelijke. Een bijkomende pechverzekering is geen overbodige luxe.
 • Overmatig alcohol en drug gebruik of teken van intoxicatie, wordt ten strengste verboden.
 • Nieuwe leden worden bij hun eerste rit voorgelicht over het rijden in groep. Het bestuur kan de nieuwe leden een plaats toewijzen binnen de groep. Nieuwe leden moeten zich ten alle tijden aanpassen in de groep bij het rijden, er word van hen gevraagd dat ze kunnen volgen en dat ze de veiligheidsregels respecteren.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan de motor.
 • Bij baldadigheden of overlast tegenover derde, kan het bestuur ten alle tijden de betrokken persoon een sanctie opleggen en een verwijdering uit de club voorleggen.
 • Bij gevaarlijke situaties zullen er gebaren of tekens gebruikt worden, waar iedereen rekening mee moet houden. De meest voorkomende tekens zijn :


- hand uitsteken = gevaar, obstakel op de rijweg.

- hand knijpen = richting aanwijzer staat aan.

- hand op en neer =Gevaar, vertragen.

- hand boven hoofd  =stopplaats of tankplaats. 


 • Bij officiële rondritten en evenementen van de club, zijn alleen logo’s (grote badges op de rugzijde) van de Vulcan Owners Club andere logo’s van M.C en dergelijke worden niet getolereerd.
 • Indien er een derde persoon van de famillie zich aanmeld om lid te worden van de club, dient deze in het bezit te zijn van een Vulcan motor, het lidgeld bedraagt 45 €.
 • Evenementen die door de V.O.C.B worden georganiseerd moeten op de voorgestelde datum betaald worden.  Zij/hij die deelneemt aan een evenement dienen het bedrag te storten op de bankrekeningnr van de club of betalen aan de penningmeester. Men is enkel ingeschreven aan een evenement als het gevraagde bedrag betaald is. Indien er na de datum nog plaats is voor niet leden, kunnen deze zich inschrijven tot het volgboekt is. Bij reservering en betaling is er geen annulatie meer mogelijk, tenzij bij uitzonderlijke gevallen en na goedkeuring van het bestuur.
 • Leden die door een ongeval, ziekte of ouderdom niet meer in staat zijn om met de motor te rijden, kunnen met goedkeuring van het bestuur lid blijven van de VOCB, zij of hij krijgt dan een statuut van erelid en kunnen mits hun bijdrage van het jaarlijks lidgeld deel nemen aan al de activiteiten en evenementen van de club.
 • Op gelijk welk evenement dat de club organiseerd, zal er in de toekomst een bijdrage moeten worden betaald, er zal  geen evenement nog kosteloos zijn.

VB :     Receptie V.O.C.B. zal 20€ kosten

            BBQ V.O.C.B. zal 10€ kosten

 • Lidgelden die moeten ontvangen worden, zijn voor iedereen gelijk nl 45€ per jaar. Dit is zowel voor de bijrijder, partner of erelid. Deze regel gaat in vanaf 2018.
 • Bij onregelmatigheden van een clublid zal er in de toekomst, aan dat lid, een verwittiging worden gegeven. Bij een tweede verwittiging  wordt het lid verwijderd uit de club.
 • Betalingen van een evenement dienen te  gebeuren via de  rekeningnummer van de club en vóór de afsluitdatum. Bij laattijdige betaling kan het clublid geen aanspraak meer maken op dit evenement.
 • Als men inschrijft en betaald heeft op een evenement van de V.O.C.B. dient men ter alle tijden aanwezig te zijn op dat evenement. Bij afwezigheid of afzegging na de sluitingdatum van dat evenement, dient het clublid het resterende bedrag te betalen aan de clubkas.
 • Een nieuw clublid moet minstens 1 jaar lid zijn van de club om aanspraak te maken op de grote clubbadge, hij/zij dienen regelmatig kennis te maken met de andere leden op één of ander V.O.C.B. evenement. De grote clubbadge zal hun dan uitgereikt worden op het V.O.C.B. treffen.
 • Lidgelden dienen betaald te worden tussen 1januari en 30 januari, van een nieuw jaar.
 • Leden die zich willen kandidaat stellen voor één van de bestuursfuncties, moeten minimum 5 jaar lid zijn van de V.O.C.B. 


Het bestuur.

Copyright © 1998 - 2024  VOCB

Webmaster: Serge -  Beheerder Forum: Robby