Vulcan Owners Club Belgium

VRA chapter

Geschiedenis

Historie VOCB-VRA.


Aangezien er in de omliggende landen o.a. Nederland en ver daar buiten, al VOC clubs bestonden, ontstond in het najaar van 1998 het idee, van enkele fervente Vulcan rijders, om ook in België met een Vulcan Owners Club te starten.


Eerst en vooral zochten wij contact met Kawasaki Belgium, om na te gaan of er al een club bestond onder de naam “Vulcan Owners Club Belgium “. Toen dat niet bleek te zijn werd het licht op groen gezet om te starten met een 

Vulcan Owners Club.


Marc Nouwen, Pierre Deloof en Marc Friet gingen rond de tafel zitten om de ideeën samen te bundelen, en van daaruit ontstond de VOCB.


Om met een stevige basis te vertrekken, zorgde Marc N. dat er statuten op papier stonden, Pierre zorgde voor de kontakten met Wallonië en Marc F. stond in voor al het drukwerk en ontwerp van het clublogo.


Om ons kenbaar te maken aan het breed, motorrijdend publiek werden wij, in het voorjaar 1999, door Kawasaki Belgium uitgenodigd om op het auto/motorsalon in Brussel met een stand aanwezig te zijn.

Ons doel was om zoveel mogelijk Vulcan rijders te ontmoeten, en we mogen zeggen dat dit een succes werd.


Algauw groeide het aantal leden en er stond ons veel werk te wachten.


Toen het motorseizoen van start ging, telde de club al een 40-tal leden verspreid over gans het land.

Ook hadden wij een geschikte trefplaats gevonden dat kon fungeren als club lokaal, namelijk “Den Tempel “ in Leopoldsburg. Op vrijdagavond kwamen wij daar samen voor een gezellig babbeltje en een drankje.

Als uitvalsbasis werd deze locatie gebruikt als verzamelplaats voor de start van al onze ritten en evenementen.

Het ledenbestand, met vooral rijders uit Vlaanderen, bereikte al snel de kaap van 100, en dit voor het eerste jaar.


In de maand September organiseerden wij ons eerste Nationaal Vulcan treffen met de bedoeling om zoveel mogelijk Vulcan rijders samen te brengen. In het voorjaar van 2000 werd er een algemene statutaire ledenvergadering georganiseerd waaruit het hedendaags nationaal bestuur verkozen werd. Doordat de leden uit alle Vlaamse provincies aanwezig waren, werd er geopteerd om in elke provincie een regiohoofd aan te duiden om de mensen uit zijn regio te ondersteunen. Hij stond in voor het organiseren van één of twee ritten in zijn regio. En zo zijn onze regio ritten ontstaan, die vandaag nog steeds georganiseerd worden met een groot succes. In elke regio is er een regiolokaal, waar maandelijks een regioavond plaats vind, ook wordt dit lokaal gebruikt als verzamel- vertrekpunt voor de regioritten.


De VOCB organiseert naast de ritten ook nog andere activiteiten, zoals bezoeken van verschillende buitenlandse treffens, het jaarlijks Vocb treffen, club barbecue, club weekends en buitenlandse reizen.


In de omliggende landen zagen wij de groei van de VRA clubs ( Vulcan Raiders Association ) en al snel werd de eerste Internationaal Vulcan Rally georganiseerd door de Vra Holland in 2005 .


Tijdens de presidenten vergadering is er dan overeengekomen om dit jaarlijks te organiseren, steeds in een ander land, en Zweden stelde zich kandidaat om de tweede Rally te organiseren.

In Zweden zijn wij dan toegetreden tot de VRA familie, als chapter club. Vanaf toen gingen wij onder de naam 

VOCB-VRA vzw.


In 2007 hebben wij het 3de European Vulcan Rally georganiseerd, en dit met groot succes.

Jaarlijks is deze bijeenkomst dan ook het hoogtepunt voor alle Vulcan clubs, en langs deze weg kun je mooie vriendschappen opbouwen over de grenzen heen.


Deze kontakten worden goed onderhouden en daardoor zien wij ons dan ook regelmatig op de vele buitenlandse treffens.


Al deze activiteiten samen, zorgen dat wij jaarlijks een goed gevulde rit kalender kunnen voorleggen aan onze leden.


In 2012 werden, mede na vraag van Kawasaki Belgium, ook de motoren uit de W-reeks (W650, W800) toegelaten tot de club. De eigenaars van deze "neo-retro"-motoren kunnen dus ook genieten van de expertise van de VOCB.


De VOCB brengt jaarlijks een drietal clubmagazines uit met nieuws van het clubgebeuren en tal van informaties die onze leden ten goede komen. Ook hebben wij onze eigen website tot leven geroepen waarin je kunt bladeren met boordevol informatie over het reilen en zeilen binnen de VOCB.


Indien je zelf een mening of idee hebt die je delen wilt met anderen, kunt ge deze onderbrengen in het forum. Dit is het gespreksorgaan, die onderverdeeld is in verschillende items, waar ieder zijn ding in kwijt kan.

Langs deze weg kunnen wij ook dringende info’s doorsturen zodat de leden sneller ingelicht worden en snel kunnen reageren, wat de club ten goede komt.


De Vocb stelt geen verplichtingen of prioriteiten op aan zijn leden, en laat iedereen vrij om deel te nemen aan een evenement of rit.


Wij hopen dat deze korte omschrijving over de club volstaat en wij jullie interesse wat opgewekt hebben.

 


Het bestuur.

Copyright © 1998 - 2024  VOCB

Webmaster: Serge -  Beheerder Forum: Robby